FI | EN
takaisin
Lapsenpäiväpalkinto - palkinnon luovutus

Lapsenpäivä-palkinto Kuopion Muotoiluakatemialle! 

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain Lapsenpäivä-palkinnon, joka myönnetään taideharrastuksen ja taidekasvatuksen hyväksi tehdystä työstä kahdelle yhteisölle. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää ehdotuksia palkinnon saajista alueellisilta taidetoimikunnilta. Palkintoa on jaettu vuodesta 1999. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on myöntänyt tänä vuonna Lapsenpäivä-palkinnon Rouvasväenyhdistys ry:lle Lasten ja Nuorten Muotoiluakatemiat -toiminnasta ja Porin lastenkulttuurikeskukselle.  Säätytalolla palkintoa olivat vastaanottamassa Kuopion Muotoiluakatemian vastuuopettajat Anna Räisänen, Maiju Pääkkönen ja A-P Inkinen. 

Kuopion Muotoiluakatemian puolesta haluamme esittää lämpimän kiitoksen Opetus- ja kulttuuriministeriölle Lapsenpäivä-palkinnosta, joka on upea tunnustus pitkäjänteisestä työstämme. Kuopion Muotoiluakatemian juuret ovat Kuopion Rouvasväenyhdistyksen vuonna 1884 perustamassa käsityökoulussa, jossa opitut kädentaidot mahdollistivat tytöille ja naisille oman elannon ansaitsemisen ja siten paremman aseman sen ajan yhteiskunnassa. Vuonna 2014, 130 vuotta ensimmäisestä käsityökoulusta, perustettiin nykyinen Kuopion Muotoiluakatemia, joka antaa käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta muotoilupainotuksella suomalaisen muotoilun historiaan perustuvalla opetussuunnitelmalla. Tänä päivänä toimintamme antaa oppilaillemme: lapsille, nuorille ja aikuisille, eväitä kädentaitojen oppimiseen, mutta erityisesti elämää monin tavoin hyödyttävään ja rikastuttavaan luovuuteen muotoilukasvatuksen kautta - mottomme mukaan - muotoillen, luoden ja oppien uutta! 

Muotoilukasvatus perustuu luovaan ongelmanratkaisuun, oman näkemyksen hahmottamiseen ja sanallistamiseen sekä visuaaliseen itseilmaisuun tuottaen iloa, elämyksiä, onnistumisen tunteita ja hyvinvointia. Muotoilukasvatuksen kautta kehitettävät taidot ovat tarpeellisia kaikilla aloilla ikään katsomatta. Muotoilukasvatuksen lisäksi Kuopion Muotoiluakatemia järjestää myös muuta muotoilun ja käsityön edistämiseen liittyvää toimintaa – täydennyskoulutuksia, työpajoja sekä nuorille suunnattuja työelämälähtöisiä hankkeita. Muotoiluakatemian tavoitteena on vahvistaa taiteen perustopetuksen asemaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

Lapsenpäivä-palkinto osoittaa, että Kuopion Rouvasväenyhdistyksen Kuopion Muotoiluakatemialla on oikea suunta – haluamme jatkossakin olla edelläkävijöitä ja tämän suuren tunnustuksen arvoisia.

Lukumäärä:

- +

Lukumäärä: