FI | EN

Kuopion
Muotoiluakatemia

Naurua ja tekemisen riemua tulvillaan!

Kaikille avoimet Muotoiluakatemiamme tarjoavat laadukasta ja tavoitteellista muotoilukoulutusta lapsille, nuorille ja aikuisille.

 

Tammikuussa 2021 starttasi lisäksi etäMuotoiluakatemia johon pääsee osallistumaan etänä mistä vain!

 

Kuopion Muotoiluakatemia tarjoaa lasten, nuorten ja aikuisten laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta muotoilupainotuksella.

Muotoilukasvatusta ja pedagogiaa

Muotoiluakatemioissa opiskellaan muotoilun historiaa, suunnittelua, uusia tekniikoita ja materiaaleja. Oleellisena osana opiskelua ovat näyttelykäynnit, yritysvierailut sekä kansainvälisessä muotoilijaresidenssissä vierailevien muotoilijoiden antama opetus. Opetuksessa hyödynnetään uusia digitaalisia opetuksen ja suunnittelun mahdollisuuksia.

Lukukausisuunnitelma

Opetus on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista, tavoitteellista muotoilun opetusta. Opetussuunnitelma etenee suomalaisen muotoilun historian kehityksen mukaan. Joka lukukauden päätteeksi järjestetään näyttely sekä annetaan todistus lukukauden opinnoista.

Tutustu opetusohjelmaan 

Muotoiluopetuksen ammattitaitoa

Uuden tiedon ja taidon oppimisen lisäksi muotoilun oppiminen tuottaa iloa, elämyksiä, onnistumisen tunteita ja hyvinvointia. Opetuksessa arvostetaan ja kunnioitetaan opiskelijan henkilökohtaista ilmaisua ja kasvua. Opettajamme ovat muotoilun ammattilaisia.

"Muotoiluakatemiassa on kivaa!"
Anna, 10

Design Union
Muotoilun ja muotoilukasvatuksen ammattilaispalvelut

Design Union vastaa muotoilun ammattilaispalveluiden tuottamisesta. Suunnittelemme, tuotamme ja toteutamme taiteen perusopetuksen mukaisia muotoilukoulutuksia, -kursseja ja
-opintokokonaisuuksia kunnille, organisaatioille, yrityksille ja yhteisöille.  Vastaamme myös opettajien pedagogisten valmiuksien valmentamisesta.

Tutustu Design Union -sivustoon