FI | EN

HAPPY:D KUNTA 15.4.-18.10.2020

Kuopion Muotoiluakatemian HAPPY:D KUNTA -hankkeessa testattiin ja luotiin digitaalisia toimintaympäristöjä hyödyntävä etätyöpajamalli Pohjois-Savon nuorten asukkaiden ja nuorisotyön tarpeisiin. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimi kolmentoista pohjoissavolaisen kunnan nuorisotoimijoita.

HAPPY:D KUNTA hankkeen tavoitteena oli luoda poikkeuksellisena aikana nuorille yhteisö sekä tarjota nuorille motivoivaa ja mielekästä tekemistä. Hanke toteutettiin kesän 2020 aikana etätyöpajaryhmissä, joissa nuoret oppivat muotoilun menetelmistä sekä muotoiluprosessista luovan alan ammattilaisten ohjaamina. 

Etätyöpajaryhmät suunnittelivat pohjoissavolaisiin kuntiin tilateoksia, jotka ryhmät toteuttivat syksyn 2020 aikana. 

Työpajat huipentuivat syksyllä 2020 järjestettyyn etäpäätösjuhlaan, jossa julkaistiin jokaisen etätyöpajaryhmän kesän mittaisesta matkasta muotoilun maailmassa koostetut videot.

HAPPY:D KUNTA - Oivalluksen iloa ja yhteisöllisyyttä muotoilusta!

Etätyöpajaryhmät

HAPPY:D KUNTA -hankkeessa toimi kolme etätyöpajaryhmää: Hittaat, Pandat ja Varkaat. Ryhmän nimet syntyivät tiimityönä kesän ensimmäisissä etätyöpajoissa.

ETÄTYÖPAJARYHMÄT

Tuotokset ja tunnelmat

Etätyöpajojen tuotoksia ja tunnelmia pääsee katsomaan hankkeen kuvablogista ja Kuopion Muotoiluakatemian Youtube-kanavalta, teosten sijainnit löytyvät karttalinkistä.

KUVABLOGITYOUTUBEKARTTA

Hankkeen aikana toteutettiin etäyhteyksiä ja digitaalisia toimintaympäristöjä hyödyntävä malli kuntien nuorisotyön tueksi. Etätyöpajamalli on joustavasti sovellettavissa eri mittaisten ja eri laajuisten muotoiluprosessien vetämiseen. Mallia voidaan jatkaa ja soveltaa kunnissa myös poikkeusolojen jälkeen.

ETÄTYOPAJAMALLI

HAPPY:D KUNTA ETÄTYÖPAJAT

HAPPY:D KUNTA -hanke toi poikkeuksellisena aikana nuoret, nuorisotoimijat sekä luovan alan ammattilaiset virtuaalisesti yhteen luovan muotoiluprosessin ääreen.

Etätyöpajaryhmät kokoontuivat kesän 2020 ajan kahdesti viikossa etäyhteyksien välityksellä. Nuoret oppivat muotoilun maailmasta ja muotoiluprosessista luovan alan ammattilaisten ohjaamina. Etätyöpajoissa hyödynnettiin digitaalisia suunnittelun työkaluja ja inspiroiduttiin omasta ympäristöstä sekä sen tarjoamista materiaaleista.

Työpajojen tavoitteena oli tarjota nuorille korkealaatuista ja mielekästä tekemistä sekä vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ihmisten välistä yhteenkuuluvuutta. Tilateokset toteutettiin tiimityönä. Tiimeissä jokaisen osaaminen valjastettiin yhteisen päämäärän saavuttamiseksi – jokaisella ryhmän jäsenellä oli tärkeä rooli projektin onnistumisessa.

Koe kesä muotoilijan silmin

Kesän aikana nuoret tutustuivat muotoilu- ja taidemaailmaan useasta eri näkökulmasta. Työpajojen ohjaajien monialaisuus sekä luovan alan huippuammattilaisten vierailut avasivat nuorille muotoilu- ja taidealan eri osa-alueita.

Graffititaiteilija Jouni Väänänen tutustutti nuoret graffitien maailmaan ja kertoi kuinka hän itse on alalle päätynyt. Belgialainen koru- ja installaatiotaiteilija Liesbet Busschen avasi tilateoksien käsitettä ja merkityksellisyyttä. 3D Talo Finlandin Design Director Pauli Rissanen tutustutti nuoret 3D-mallinnuksen maailmaan ja kertoi alan huikeasta kehityksestä sekä mahdollisuuksista. Työpajoissa nuorille tuotiin myös tietoa muotoilualan koulutuksista sekä ilmaisohjelmista.

Nuorten Ääni


Tilateoksien yhteisenä teemana on Nuorten Ääni. Teoksien avulla haluttiin luoda nuorille väylä vaikuttaa omaan elinympäristöönsä sekä saada oma äänensä kuuluviin. Teokset välittävät nuorten arvokasta sanomaa tasa-arvosta ja suvaitsevaisuudesta, rakkaudesta ja välittämisestä, vapaudesta ja turvallisuudesta, yhteisöllisyydestä ja ilosta sekä ympäristön ja eläinten merkityksellisyydestä.

HAPPY:D KUNTA -TIIMI 

HAPPY:D KUNTA on Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n Muotoiluakatemian hanke. Hanketta suunnitteli ja koordinoi kolmen muotoilijan tiimi: hankepäällikkö Maiju Tiitto, työpajavastaava Anna Räisänen ja digivastaava A-P Inkinen.

Hankkeen etätyöpajaryhmien ohjauksesta ja suunnittelusta vastasivat luovan alan ammattilaiset: Maiju Ruuskanen, Veera Launonen, Silvia di Iorio, Jussi Laine, Elisa Pentikäinen, Nina Kaartinen ja Janne Laitinen.

Hanke toteutettiin yhteistyössä kolmentoista pohjoissavolaisen kunnan nuorisotoimijoiden kanssa. HAPPY:D KUNTA -hankkeen rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus sekä Kuopion Rouvasväenyhdistys ry.

Lukumäärä:

- +

Lukumäärä: