FI | EN

HAPPY:D KUNTA 15.4 - 18.10.2020

Oivalluksen iloa ja yhteisöllisyyttä muotoilusta!

Kuopion Muotoiluakatemian HAPPY:D KUNTA -hankkeessa luodaan ja testataan digitaalisia toimintaympäristöjä hyödyntävä etätyöpajojen malli Pohjois-Savon nuorten asukkaiden ja nuorisotyön tarpeisiin. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä kolmentoista pohjoissavolaisen kunnan, kuntien nuorisotyön ja nuorten kanssa toimivien kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Rahoituksen hankkeelle antaa Etelä-Savon ELY-keskus sekä Kuopion Rouvasväenyhdistys ry.

HAPPY:D KUNTA hanke tuo poikkeuksellisena aikana nuoret, nuorisotoimijat sekä luovan alan ammattilaiset virtuaalisesti yhteen luovan muotoiluprosessin ääreen.

HAPPY:D KUNTA hankkeen tavoitteena on luoda poikkeuksellisena aikana nuorille yhteisö sekä tarjota nuorille motivoivaa ja mielekästä tekemistä. Hanke toteutetaan kesän 2020 aikana etätyöpajaryhmissä, joissa nuoret oppivat  muotoilun menetelmistä sekä muotoiluprosessista luovan alan ammattilaisten ohjaamana. Työpajoissa suunnitellaan ja toteutetaan kullekin mukana olevalle kunnalle tilateos. Tilateokset toteutetaan tiimityönä, jossa valjastetaan jokaisen osaaminen yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja jokaisella on tärkeä rooli projektin onnistumisessa. Työpajat huipentuvat syksyllä järjestettäviin tilateoksien julkistamistilaisuuksiin. 

Työpajojen tavoitteena on nostaa esiin nuorten piilevä osaaminen ja motivoida heitä käyttämään osaamistaan laaja-alaisesti.

Hankkeen aikana toteutetaan etäyhteyksiä ja digitaalisia toimintaympäristöjä hyödyntävä malli kuntien nuorisotyön tueksi. Mallia voidaan jatkaa ja soveltaa kunnissa myös poikkeusolojen jälkeen. Hankkeen aikana muodostetut moniammatilliset verkostot vahvistavat kunkin paikkakunnan nuorisotyön muotoja.

 

Ilmoittaudu mukaan ja seuraa HAPPY:D KUNTA -hankkeen etenemistä Google Sitestä:

HAPPY:D KUNTA Sites 

Meidät löytää myös somesta #happydkunta