FI | EN

Kuopion
Rouvasväenyhdistys ry

Edistämme aktiivisesti muotoilua ja kulttuuria

Kuopion Rouvasväenyhdistys on vuonna 1860 perustettu merkittävä kuopiolainen kulttuuriyhdistys. Sen syntymisen taustana olivat kansallisuusaatteen siivittämänä herätteet yhteiskunnalliseen toimintaan.

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminnan vaikuttavin aikaansaannos on ollut käsityökoulun perustaminen. Yhdistyksen käsityökoulu on ollut perusta Kuopion Muotoiluakatemialle, joka oli Savonia-ammattikorkeakoulun kulttuurialan opetusta antava yksikkö vuoden 2014 loppuun asti.

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toimintaan voit tutustua vuosittain julkaistavien toimintakertomuksten kautta:

Vuosi 2023 (PDF)

Vuosi 2022 (PDF) 

Vuosi 2021 (PDF)

Vuosi 2020 (PDF)

Vuosi 2019 (PDF) 

 

Yhdistyksen hallitus

Hallituksen puheenjohtaja:
toimialajohtaja Elina Pallonen-Eriksson

Varapuheenjohtaja:
verojohtaja Tuula Kemppainen

Muut jäsenet:
museojohtaja Merja Heiskanen
ekonomi Marja Kettunen
johtaja Heli Norja
suunnittelujohtaja Paula Qvick
käsityömestari Marita Porrassalmi

Hallituksen sihteeri:

Toiminnanjohtaja Eija Tanninen-Komulainen

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen toiminta ja historia

Kuopion Rouvasväenyhdistys on aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea käsityötä, käsi- ja taideteollisuutta, muotoilua, kulttuuria, taidetta ja luovia toimialoja sekä hyvinvointia.

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen perustama käsityökoulu aloitti koulutustehtävän vuonna 1884. Yhdistys oli oppilaitoksen ylläpitäjänä aina elokuuhun 2002 saakka, jolloin Kuopion Muotoiluakatemia opetusministeriön edellyttämällä tavalla siirtyi nykyisen Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän ylläpidon alaisuuteen.

Kuopion Rouvasväen yhdistys

 

Toiminta-ajatuksen toteuttaminen

Kuopion Rouvasväenyhdistys oli merkittävä toimija Muotoiluakatemian toiminnassa kuntayhtymän ohella. Yhdistyksen ja kuntayhtymän sopimuksen mukaan Rouvasväenyhdistys loi Kuopion Muotoiluakatemialle sen tarvitsemat toimintapuitteet eli yhdistys tuotti kuntayhtymälle Muotoiluakatemian osalta opetuksen tukipalvelukokonaisuuden. Yhdistys vastasi opetushallinnon ja taloushallinnon palveluiden tuottamisesta, ylläpiti Taitemian kirjastoa, opiskelija- ja lounaskahvila Kafetemiaa sekä omisti ja ylläpiti kiinteistöjä, joissa Muotoiluakatemian toiminta tapahtui. Yhdistys vastasi lisäksi Muotoiluakatemian opetustyöhön kuuluvasta maksullisesta palvelutoiminnasta sekä projekti- ja hanketoiminnasta Muotoilufoorumin kautta. Merkittävän yhteiskunnallisen toimintansa tunnustukseksi Kuopion kaupungin hyväksi yhdistys vastaanotti marraskuussa 2004 Kuopio-mitalin.

Kuntayhtymä irtisanoi vuoden 2010 lopussa elokuussa 2002 solmitun yhteistyösopimuksen ja irtisanomisaika päättyi 31.12.2014. Irtisanomisen perustana on ollut kuntayhtymän tarve keskittää Savonia-ammattikorkeakoulun opetus samalle yhteiselle kampukselle, ammattikorkeakoululainsäädännön muutokset, palvelutoimintojen yhtenäistäminen sekä rakenteellisen kehittämisen vaatimukset, mm. Savonia-ammattikorkeakoulun ylläpitojärjestelmän muuttaminen sekä muotoilun koulutuksen voimakas aloituspaikkojen supistuminen.

Kuopion Rouvasväenyhdistyksen uusia toimintamuotoja ovat kansainvälinen residenssimuotoilijatoiminta ja Käsityökoulu (nyk. Muotoiluakatemiat), jotka aloitettiin keväällä 2014.

 

 

Yhdistyksen organisaatio

Päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous, joka sääntöjen mukaisesti pidetään ennen maaliskuun loppua ja jossa käsitellään sääntömääräiset ja mahdolliset ylimääräiset asiat, jotka hallitus sille esittää. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 160 henkilöjäsentä. Ehdotukset uusista jäsenistä käsittelee hallitus kokouksessaan.

Toimeenpanovaltaa käyttää vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan, ja näin ollen erovuorossa on vuosittain kolme jäsentä. Vuosikokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Valvontavaltaa käyttävät vuosikokouksen valitsemat varsinaiset ja varatilintarkastajat.

Opetuksen tukipalvelukokonaisuuden tuottaminen kuntayhtymälle tapahtui yhdistyksen palveluksessa olevien noin kahdenkymmenen toimihenkilön työpanoksen kautta.

Lukumäärä:

- +

Lukumäärä: