FI | EN
takaisin

 

Nyt se on virallista – hyvän elämän pääkaupungissa voit opiskella taiteen perusopetuksen käsityön laajaa oppimäärää muotoilupainotuksella!

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi 20.10.2020 Kuopion Rouvasväenyhdistyksen hakemuksen ja Muotoiluakatemia on nyt osa Kuopion kaupungin taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän tarjoajia. 

Opetushallitus on päättänyt uusista taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista syksyllä 2017 ja uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2020. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia, josta perusopintojen laskennallinen laajuus on 800 tuntia ja syventävien opintojen 500 tuntia. Laskennallisen laajuuden tunti on 45 minuuttia. Annettavan opetuksen tulee mahdollistaa opetussuunnitelmassa määriteltyjen taiteenalan oppimäärän tavoitteiden ja sisältöjen saavuttaminen. Laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta järjestettäessä on pyrittävä joustavuuteen niin, että taiteenala, oppilaan ikä, aiemmin hankitut taidot ja tiedot sekä käytettävät opetusmenetelmät otetaan huomioon. Muotoiluakatemioissa opetetaan taiteen perusopetuksen käsityön laajaa oppimäärää muotoilupainotuksella. Lasten, Nuorten ja Aikuisten Muotoiluakatemioissa lukukausittainen teema käsittelee suomalaisen muotoilun historiaa neljän vuoden aikana kivikaudesta tulevaisuuden muotoiluun. Tutustu ryhmäkohtaisiin opetusohjelmiin ja ilmoittaudu Muotoiluakatemiaan!

Otamme uuden roolimme Kuopion kaupungin taiteen perusopetuksen järjestäjinä kiitollisuudella ja innolla vastaan!