FI | EN
takaisin

 

SOS-Lapsikylän Unelmista totta -harrastustuki

Kuopion Muotoiluakatemian on nyt mukana tekemässä lasten ja nuorten harrastusunelmista totta! SOS-Lapsikylän Unelmista totta-harrastustuen avulla autetaan haastavassa tilanteessa olevienperheiden lapsia ja nuoria saamaan itselleen mieleinen harrastus. 

Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin.

Lisätietoja harrastuesta osoitteessa: www.unelmista.fi ja unelmista@sos-lapsikyla.fi