FI | EN

Muotoiluakatemian
opetusohjelma syksy 2024

Muotoilun talonpojat 

Suomalainen talonpoikaiskulttuuri ja kauniit käyttöesineet. Muotoilua lähestytään funktion näkökulmasta oppien, mitä on käytännönläheinen, yksinkertainen muotoilu ja kuinka se ilmeni talonpoikaisuuden aikaan Suomessa. Lukukauden aikana suunnitellaan funktionaalinen käyttöesine, käsitellään suomalaisuutta ja suhdetta käsintehtyihin tuotteisiin. 

 • Funktionaalisuus 
 • Estetiikka 
 • Materiaalilähtöisyys 
 • Suunnitteluprosessi 

Syyslukukaudella perusopinnoista suoritetaan 3,25 op, jonka lisäksi on mahdollisuus suorittaa valinnaisia opintoja 1–3 op

 • Käsityö visuaalisen kulttuurin osana 0,5 op 
 • Käsityöllinen suunnittelu- ja valmistusprosessi 2,75
  • Suunnittelun perusteet 1 op 
  • Materiaalituntemus 0,5 op
  • Käsityötaito ja osaaminen 0,5 op
  • Ilmaisu ja luova ongelmanratkaisu 0,5 op 
  • Dokumentointi 0,25 op

Opetusohjelma

Kuopion Muotoiluakatemian opetusohjelma rakentuu lukuvuosittain vaihtuvan yhteisen teeman, suomalaisen muotoiluhistorian, ympärille. Ohjelma koostuu kahdeksasta lukukauden mittaisesta jaksosta ja näin ollen perusopinnot kestävät neljä vuotta.

Voit tutustua tarkemmin opetusohjelmaan alla olevasta linkistä (PDF).

Opetusohjelma 2023–2027

 

Opetussuunnitelma

Kuopion Muotoiluakatemia tarjoaa taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän mukaista opetusta muotoilupainotuksella. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävänä on antaa mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti omien taipumusten ja kiinnostuksen mukaisesti sekä luoda edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja antaa valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. 

Muotoiluakatemiassa tavoitteena on, että ilmaistessaan itseään taiteen ja muotoilun keinoin, oppilas oppii arvottamaan ja arvioimaan itseään ja ympäristöään sekä rakentamaan maailmankuvansa omien kokemusten ja kulttuuriperinnön pohjalta ja kehittämään sitä edelleen. Opetus ohjaa oppilasta tiedostamaan itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä ja ilmaisemaan niitä visuaalisin keinoin sekä kehittää oppilaan kykyä työskennellä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppilas ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta tukemalla opetuksen kautta ihmisenä kasvamista, ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä.

Voit tutustua tarkemmin opetussuunnitelmaan alla olevasta linkistä (PDF).

Opetussuunnitelma

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta velvoittaa kouluja ja oppilaitoksia laatimaan tasa-arvosuunnitelman. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää, että kouluilla ja oppilaitoksilla pitää olla suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvon edistäminen oppilaitoksessa tarkoittaa sitä, että oppilaita kohdellaan tasapuolisesti ja syrjimättömästi kaikissa tilanteissa.

Kuopion Muotoiluakatemiassa on laadittu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja sitouduttu siihen. Pääset tutustumaan siihen tarkemmin alla olevan linkin kautta (PDF).

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

Syyslukukausi 2024

Lasten Muotoiluakatemia 7–9-vuotiaille

Maanantaisin klo 17–19.30 

Ohjelma ja aikataulu

Lasten Muotoiluakatemia 10–12-vuotiaille

Tiistaisin klo 17–19.30

Ohjelma ja aikataulu

Nuorten Muotoiluakatemia 13–16-vuotiaille

Torstaisin klo 17–19.30

Ohjelma ja aikataulu

 Aikuisten Muotoiluakatemia

Keskiviikkoisin klo 17–20

Ohjelma ja aikataulu

 etäMuotoiluakatemia, ilta

Maanantaisin klo 17–19.30 

Ohjelma ja aikataulu

 etäMuotoiluakatemia, päivä

Tiistaisin klo 10–12.30 

Ohjelma ja aikataulu

 

Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta!

VERKKOKAUPPAAN

Lukumäärä:

- +

Lukumäärä: