FI | EN

Muotoiluakatemian
opetusohjelma syksy 2023

Kivikausi ja muotoilun synty

Muotoilun syntyyn on alusta saakka kuuluneet primitiiviset muodot ja funktionaalisuus. Lukukauden aikana tutustumme muotoilun perusteisiin. Tutustumme perusmuotoihin ja ymmärrämme kaksiulotteisen ja kolmiulotteisen muodon eron. Käsittelemme lukukauden aikana symmetriaa ja epäsymmetriaa sekä harjoittelemme pelkistämistä. Tutustumme suomalaiseen muotoiluun ja esineiden kehityskaareen.

- aistit

- pelkistäminen

- perusmuodot ja ulottuvuudet

- orgaaninen muoto ja geometrinen muoto

-.esineen kehityskaari

Syyslukukaudella perusopinnoista suoritetaan 3,25 op, jonka lisäksi on mahdollisuus suorittaa valinnaisia opintoja 1–3 op.

- Orientaatio 1,5 op

- Käsityö visuaalisen kulttuurin osana 0,5 op

- Käsityöllinen suunnittelu- ja valmistusprosessi 1,25 op

  • Suunnittelun perusteet 0,5 op
  • Käsityötaito ja osaaminen 0,5 op
  • Dokumentointi 0,25 op

Opetusohjelma

Kuopion Muotoiluakatemian opetusohjelma rakentuu lukuvuosittain vaihtuvan yhteisen teeman, suomalaisen muotoiluhistorian, ympärille. Ohjelma koostuu kahdeksasta lukukauden mittaisesta jaksosta ja näin ollen perusopinnot kestävät neljä vuotta.

Voit tutustua tarkemmin opetusohjelmaan alla olevasta linkistä (PDF).

Opetusohjelma 2023–2027

 

Opetussuunnitelma

Kuopion Muotoiluakatemia tarjoaa käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta muotoilupainotuksella. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävänä on antaa mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti omien taipumusten ja kiinnostuksen mukaisesti sekä luoda edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja antaa valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. 


Muotoiluakatemiassa tavoitteena on, että ilmaistessaan itseään taiteen ja muotoilun keinoin, oppilas oppii arvottamaan ja arvioimaan itseään ja ympäristöään sekä rakentamaan maailmankuvansa omien kokemusten ja kulttuuriperinnön pohjalta ja kehittämään sitä edelleen. Opetus ohjaa oppilasta tiedostamaan itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä ja ilmaisemaan niitä visuaalisin keinoin sekä kehittää oppilaan kykyä työskennellä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppilas ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta tukemalla opetuksen kautta ihmisenä kasvamista, ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä.

Voit tutustua tarkemmin opetussuunnitelmaan alla olevasta linkistä (PDF).

Opetussuunnitelma

Syyslukukausi 2023

Lasten Muotoiluakatemia 7–9-vuotiaille

Maanantaisin klo 17–19.30 

Ohjelma ja aikataulu

Lasten Muotoiluakatemia 10–12-vuotiaille

Tiistaisin klo 17–19.30

Ohjelma ja aikataulu

Nuorten Muotoiluakatemia 13–16-vuotiaille

Torstaisin klo 17–19.30

Ohjelma ja aikataulu

 Aikuisten Muotoiluakatemia

Keskiviikkoisin klo 17–20

Ohjelma ja aikataulu

 etäMuotoiluakatemia, ilta

Maanantaisin klo 17–19.30 

Ohjelma ja aikataulu

 etäMuotoiluakatemia, päivä

Tiistaisin klo 10–12.30 

Ohjelma ja aikataulu

 

Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta!

VERKKOKAUPPAAN

Lukumäärä:

- +

Lukumäärä: