FI | EN

Muotoiluakatemian
opetusohjelma kevät 2022

Teollistumisen aika

Teollistumisen ajan uudet materiaalit ja tekniikat. Jakson aikana teemme läpileikkauksen suomalaiseen muotoiluun. Tutustumme muotoilijan työhön ja opimme mikä tekee tuotteesta klassikon. Lukuvuoden aikana käsitellään sarjatuotantoa ja tuodaan esille muotoilun eri alojen ammattilaisia. Käsittelemme yhdessä esineiden elinkaarta ja käyttöikää. 

- Suomalaisen muotoilun klassikot

- Muotoilijan työ

- Kertakäyttö vai käyttökerta

- Sarjatuotantomenetelmät

Kevätlukukaudella perusopinnoista suoritetaan 3,25 op, jonka lisäksi on mahdollisuus suorittaa valinnaisia opintoja 1–3 op. -

- Käsityö visuaalisen kulttuurin osana 0,5 op 

- Käsityöllinen suunnittelu- ja valmistusprosessi 2,75

  • Materiaalituntemus 0,5 op
  • Käsityötaito ja osaaminen 0,5 op
  • Ilmaisu ja luova ongelmanratkaisu 1,5 op 
  • Dokumentointi 0,25 op

Opetusohjelma

Kuopion Muotoiluakatemian opetusohjelma rakentuu lukuvuosittain vaihtuvan yhteisen teeman, suomalaisen muotoiluhistorian, ympärille. Ohjelma koostuu kahdeksasta lukukauden mittaisesta jaksosta ja näin ollen perusopinnot kestävät neljä vuotta.

Voit tutustua tarkemmin opetusohjelmaan alla olevasta linkistä (PDF).

Opetusohjelma 2019–2023

 

Opetussuunnitelma

Kuopion Muotoiluakatemia tarjoaa käsityön taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta muotoilupainotuksella. Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävänä on antaa mahdollisuus opiskella pitkäjänteisesti omien taipumusten ja kiinnostuksen mukaisesti sekä luoda edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen ja antaa valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin. 


Muotoiluakatemiassa tavoitteena on, että ilmaistessaan itseään taiteen ja muotoilun keinoin, oppilas oppii arvottamaan ja arvioimaan itseään ja ympäristöään sekä rakentamaan maailmankuvansa omien kokemusten ja kulttuuriperinnön pohjalta ja kehittämään sitä edelleen. Opetus ohjaa oppilasta tiedostamaan itselleen merkityksellisiä elämän sisältöjä ja ilmaisemaan niitä visuaalisin keinoin sekä kehittää oppilaan kykyä työskennellä vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppilas ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta tukemalla opetuksen kautta ihmisenä kasvamista, ajattelun taitoja ja luovuutta kehittämällä.

Voit tutustua tarkemmin opetussuunnitelmaan alla olevasta linkistä (PDF).

Opetussuunnitelma

Kevätlukukausi 2022

Lasten Muotoiluakatemia 7–9-vuotiaille

10.1.–19.5.2021 maanantaisin klo 17–19.30 

Ohjelma ja aikataulu

Lasten Muotoiluakatemia 10–12-vuotiaille

11.1.–19.5.2022 tiistaisin klo 17–19.30

Ohjelma ja aikataulu

Nuorten Muotoiluakatemia 13–16-vuotiaille

13.1.–19.5.2022 torstaisin klo 16.30–19

Ohjelma ja aikataulu

 Aikuisten Muotoiluakatemia

12.1.–19.5.2022 keskiviikkoisin klo 17–20

Ohjelma ja aikataulu

 etäMuotoiluakatemia, päivä

11.1.–19.5.2022 tiistaisin klo 10–12.30 

Ohjelma ja aikataulu

 etäMuotoiluakatemia, ilta

11.1.–19.5.2022 tiistaisin klo 17–19.30

Ohjelma ja aikataulu