Muotoiluakatemian
opetusohjelma 2018

Teollistumisen aika

Teollistumisen ajan uudet materiaalit ja tekniikat. Jakson aikana teemme läpileikkauksen suomalaiseen muotoiluun. Tutustumme muotoilijan työhön ja opimme mikä tekee tuotteesta klassikon. Lukuvuoden aikana käsitellään sarjatuotantoa ja tuodaan esille muotoilun eri alojen ammattilaisia. Harjoittelemme tuotesuunnittelun perusteita ja toteutamme muottiin valuja. Lukuvuoden aikana lapsille annetaan taitoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Käsittelemme yhdessä esineiden elinkaarta ja käyttöikää.

  • Suomalaisen muotoilun klassikot

  • Muotoilijan työ

  • Kertakäyttö vai käyttökerta

  • Sarjatuotantomenetelmät


Syyslukukaudella perusopinnoista suoritetaan 3,25 op, jonka lisäksi on mahdollisuus suorittaa valinnaisia opintoja 1–3 op.

Käsityö visuaalisen kulttuurin osana 0,5 op
Käsityöllinen suunnittelu- ja valmistusprosessi 2,75 op

  • Suunnittelun perusteet 0,5 op
  • Materiaalituntemus 0,5 op
  • Käsityötaito ja osaaminen 0,5 op
  • Ilmaisu ja luova ongelmanratkaisu 1 op
  • Portfoliotyöskentely 0,25 op

 

Syyslukukausi 2018

Lasten Muotoiluakatemia 7–9-vuotiaille
20.8.–29.11.2018 maanantaisin klo 16.30–19.

Lasten Muotoiluakatemia 10–12-vuotiaille
21.8.–29.11.2018 tiistaisin klo 16.30–19.

Nuorten Muotoiluakatemia 13–16-vuotiaille
23.8.–29.11.2018 torstaisin klo 16.30–19.

Aikuisten Muotoiluakatemia
22.8.–29.11.2018 keskiviikkoisin klo 17–20.

Seniorien Muotoiluakatemia, kerran kuukaudessa
24.8., 28.9., 26.10. ja 23.11. perjantai klo 10–13.