Kuopion Muotoiluakatemia

Menneet hankkeet

Pallo haltuun 3.10.2016–30.6.2017

Pallo Haltuun -hankkeen toteutti Kuopion Rouvasväenyhdistys ry yhteistyössä Kuopion Palloseuran sekä Kuopion kaupungin kanssa. Hankkeen rahoittajina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopion kaupunki, Kuopion Palloseura sekä Kuopion Rouvasväenyhdistys ry.

Hankkeen sivut


Nuorten oma Kuopio!

Kuopion Rouvasväenyhdistys ja Kuopion kaupunki käynnistivät lokakuussa 2015 yhteisen pilottihankkeen Nuorten Oma Kuopio! -nuorten suunniteltu kaupunki. Hankkeessa hyödynnettiin osallistavan kaupunkimuotoilun menetelmiä ja sen tavoitteena oli sitouttaa ja osallistaa kuopiolaisia nuoria yhteisen ympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hankkeen sivut

Vipuvoimaa EU logo
Eu sosiaalirahasto logo

MAKERS´ HOUSE 1.11.2012 - 30.6.2014. ESR/POSELY

Hankkeen päähallinnoija oli Kuopion Rouvasväenyhdistys ry. Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä, Liiketoiminta- ja kulttuurialan osaamisalue ja Taito Itä-Suomi. 
Muita yhteistyötahoja: Pohjois-Savon taidetoimikunta ja Käsi- ja taideteollisuusliitto, Taito ry.

Makers´ House hanke syntyi muotoilun ja tuotekehityksen ja kansainvälistymisen haasteista.  Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä Kuopion Rouvasvasväenyhdistys ry:n/Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön, Savonia-ammattikorkeakoulun, yritysten ja julkisen sektorin kanssa sellaisia uusia toimintamuotoja Pohjois-Savoon, joilla turvattiin vahvan muotoiluosaamisen pysyminen alueella ja palveltiin paremmin yrityksiä niiden innovaatioprosesseissa. Erityisesti kansainvälisellä toiminnalla tuotiin alueelle uutta osaamista ja toimintamalleja. Hankkeessa järjestettiin koulutusta, tehtiin tuotteiden, tuotekehityksen ja palveluiden tarvelähtöistä arviointi- ja kehittämistoimintaa, luotiin edellytyksiä ammattilaisten keskinäiseen verkottumiseen, luotiin malli ja kokeiltiin muotoilun kansainvälistä residenssitoimintaa sekä uudistettiin mestari-kisälli perinnettä lisäämään muotoilun vetovoimaisuutta.

Hankkeen aktiviteetit: 
Muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusalan kansainvälisen residenssin perustaminen ja sen kytkeminen alueen elinkeinoelämän tuotekehitys- ja palvelutarpeisiin, muotoilu- sekä käsi- ja taideteollisuusalan yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen ja alan koulutukseen.
Design Management -osaamisen vahvistaminen. Vahvistetaan muotoilu- ja käsi- ja taideteollisuusalan yritysten tuotteiden, palveluiden, viestinnän ja markkinoinnin kokonaishallintaa. Aktivoidaan verkottumista hankkeen kehittämis-, koulutus ja kv-residenssitoiminnan kautta.


Mestari-kisälli toiminta
Tuote- ja -palveluinnovaatioiden esittely- ja tuotekehitystoiminnan edistäminen laajentamalla tulevaisuuden tuotteet -konseptia.
Uuden toimintamallin ja sitä tukevan verkoston luominen Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön ja Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n toiminnan perustaksi.


Kaikilla on ikä – ikäjohtamisen mahdollisuudet työurien pidentämisessä ja työhyvinvoinnin kehittämisessä. 1.4.2012-30.6.2014, ESR/POSELY


Hankkeen päähallinnoja oli Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate. 
Osatoteuttajat: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ja Kuopion Rouvasväenyhdistys ry, Kuopion Muotoiluakatemia

Hankkeessa koulutettiin, tehtiin tutkimusta, laadittiin ikäohjelmia organisaatioille, suoritettiin esimies- ja yrittäjävalmennuksia sekä lisättiin työn imua ja työympäristöjen viihtyisyyttä luovilla prosesseilla. Kuopion Muotoiluakatemian toimenpidekokonaisuus jakaantui kahteen osaan: työympäristöjen yhteiskehittämiseen luovilla menetelmillä sekä työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen luovilla menetelmillä. Molemmista prosesseista tutkittiin niiden vaikutuksia työn tekemisen imuun ja luovaan ajatteluun.

1) Työympäristöjen yhteiskehittämiseen luovilla menetelmillä 
Kohdeyrityksissä ja -organisaatioissa suunnitellaan ja toteutetaan työntekijöiden kanssa yhdessä sisustuselementtejä työntekijöiden omiin työpisteisiin tai yhteisiin sosiaalisiin tiloihin luovan työskentelyn menetelmiä käyttämällä. Prosessin aikana työntekijät saavat itse osallistua omien työpisteiden luovaan ideointiin ja suunnitteluun.

2) ”Kädet savessa” – itse tekemällä
Työyhteisön yhteinen osallistava luova prosessi, jossa työyhteisön jäsenet yhdessä osallistuvat luovaan prosessiin. Tärkeintä on yhdessä tekeminen ja itse prosessi. Konkreettisina tuotoksina voi olla koruja, nappeja, huiveja, lompakoita, laukkuja, avaimenperiä, sisustuselementtejä, muoti/vaate/asustesuunnitelmia jne.  

Vipuvoimaa EU logo
Eu sosiaalirahasto logo