FI | EN

Muotoiluakatemian
hanketoiminta

Rohkeita muotoiluhankkeita

Hanketoimintamme lisää muotoilutietoutta ja edistää alan koulutusta. Yhdessä yritysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden kanssa kehitämme toimialaa luoden yhteistyötä ja yhteiskunnallista hyötyä.

Viimeisimmät menneet hankkeet

HAPPY:D KUNTA 15.4.-18.10.2020

Kuopion Muotoiluakatemian HAPPY:D KUNTA -hankkeessa testattiin ja luotiin digitaalisia toimintaympäristöjä hyödyntävä etätyöpajamalli Pohjois-Savon nuorten asukkaiden ja nuorisotyön tarpeisiin. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimi kolmentoista pohjoissavolaisen kunnan nuorisotoimijoita.

Hankkeen sivut

Kiertoon
1.10.2018–28.6.2019

Kiertoon-hanke yhdistää nuoret ja muotoilijat tuotesuunnitteluprojektin ympärille kevään 2019 aikana. Hankkeessa suunnitellaan kierrätysmateriaalista valmistettavan tuotteen asiakastyönä paikalliselle organisaatiolle oppien samalla muotoilusta, suunnitteluprosessista ja asiakastyöskentelystä.

 

Hankkeen sivut 

FOB!
Form Follows Business
1.3.2016–28.2.2018

Muotoilulähtöisten palvelujen ja liiketoimintamallin kehittämisen FOB! Form Follows Business -hanke oli eri toimialojen yrityksille sekä muotoilijoille tarkoitettu kehityshanke. Hanketta rahoittivat Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopion kaupungin yrityspalvelu sekä Kuopion Rouvasväenyhdistys ry.

Hankkeen sivut

Pallo haltuun
3.10.2016–30.6.2017

Pallo haltuun -hankkeen toteutti Kuopion Rouvasväenyhdistys ry yhteistyössä Kuopion Palloseuran sekä Kuopion kaupungin kanssa. Hankkeen rahoittajina toimivat Pohjois-Savon ELY-keskus, Kuopion kaupunki, Kuopion Palloseura sekä Kuopion Rouvasväenyhdistys ry.

Hankkeen sivut

Nuorten oma Kuopio

Kuopion Rouvasväenyhdistys ja Kuopion kaupunki käynnistivät lokakuussa 2015 yhteisen pilottihankkeen Nuorten Oma Kuopio! – nuorten suunniteltu kaupunki. Hankkeessa hyödynnettiin osallistavan kaupunkimuotoilun menetelmiä ja sen tavoitteena oli sitouttaa ja osallistaa kuopiolaisia nuoria yhteisen ympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Hankkeen sivut

Lukumäärä:

- +

Lukumäärä: