FI | EN

Kiertoon 1.10.2018–28.6.2019

Kuopion Muotoiluakatemian Kiertoon-hanke yhdisti nuoret ja muotoilijat tuotesuunnitteluprojektin ympärille kevään 2019 aikana. Hankkeen pääyhteistyökumppaneina toimivat Tukeva-Säätiö sr:n ja Kuopion kaupungin markkinointiyksikkö. Nuoret suunnittelivat liikelahjan asiakastyönä Kuopion kaupungin markkinointiyksikölle muotoilijoiden ja alan huippuammattilaisten opastamana. Tavoitteena oli suunnitella oivaltava ja Kuopiota kuvastava tuote, joka valmistetaan kierrätysmateriaaleista. Hanke toteutettiin työpajoissa, joissa nuoret tutustuivat kestävän kehityksen ja kiertotalousajattelun teemoihin muotoilutyön kautta. Työpajoissa esiteltiin muotoilun mahdollisuuksia ja opittiin suunnitteluprosessista sekä asiakas- ja tiimityöskentelystä. Työpajojen tavoitteena oli nostaa esiin nuorten piilevä osaaminen ja motivoida heitä käyttämään osaamistaan laaja-alaisesti.

 

Kiertoon on luovuuden ja oman osaamisen esille tuomista muotoilun kautta.

 

 

 

 

Kurkkaa Kiertoon-työpajojen tuotoksia ja tunnelmia hankkeen blogista.

KIERTOON-BLOGI

 

Työpajamalli

Hankkeesta kehitettiin työpajamalli, joka on tarkoitettu tukemaan kolmannen sektorin järjestöjen ja yhdistysten muotoilun, käsityön ja muotoiluajatteluun perustuvien työpajojen itsenäistä toteuttamista. Työpajamalli on joustavasti sovellettavissa eri mittaisten ja eri laajuisten muotoiluprosessien vetämiseen.

Koulutusmalli

Hankkeen aikana kehitettiin myös Muotoiluakatemian edelliset kansalaistoimijalähtöiset hankkeet yhteen nivova koulutusmalli, jonka avulla hankkeista saadut tulokset ja kokemukset voitaisiin hyödyntää myös tulevaisuudessa.

Kiertoon työpajojen toteutus

Kiertoon-hanke toteutettiin työpajoissa, joissa hyödynnettiin Muotoiluakatemian edellisissä hankkeissa kehittämää muotoiluajatteluun perustuvaa toimintamallia. Mallin keskiössä on nuorten tekemä oikea ammattimainen asiakastyö, joka toteutetaan muotoilijoiden sekä alan ammattilaisten opastama. Osallisuus, sitoutuneisuus ja ryhmätyöskentely ovat toimintamallin keskeisiä periaatteita. Mallissa tehtävänantoa lähestytään eri näkökulmista ja sen ratkaisussa hyödynnetään monipuolisesti eri muotoilualojen, käsityön ja tutkimuksen menetelmiä.

HAPPY:D-MALLI

 

Nuoret saivat Kuopion markkinointiyksiköltä tehtävänannon suunnitella Kuopiota kuvastavan, kierrätysmateriaaleista valmistettavan, kevyen ja helposti kuljetettavan liikelahjan. Tuotteen tuli sopia niin aikuisille kuin lapsillekin sekä lahjaksi kansainvälisille ja kotimaisille vieraille. Tuotteessa tuli ilmetä paikallista osaamista, tarinnallisuutta sekä oivaltavuutta. Toiveena esitettiin palapeli.

Tehtävänantoa lähdettiin purkamaan tutkimalla Kuopio-teemaa monelta eri kantilta; paikkojen , rakennuksien, merkkihenkilöiden, murteen, sanontojen, tunteiden ja arvojen kautta. Hankkeen aikana nuoret tutustuivat myös paikalliseen kulttuuritarjontaan yhdessä muotoilijoiden kanssa. Ideana oli kokea kotipaikkakunta uudella tavalla ja herätellä katsomaan ympäristöä muotoilijan silmin.

 

 

 

Työpajoissa nuoret tutustuivat myös muotoilun eri osa-alueisiin opiskelun sekä työelämän näkökulmista. Hankkeen muotoilijoiden lisäksi muotoilun osa-alueita oli avaamassa myös alan huippunimiä. Kansainvälisesti tunnettu muotoiluyritys Saana ja Olli sekä tekstiilialan kiertotalouden pioneeri Globe Hopen toimitusjohtaja Seija Lukkala kertoivat nuorille, kuinka he itse ovat alalle päätyneet ja millaisia mutkia, onnistumisia ja oivalluksia ovat matkallaan kohdanneet. Saanan ja Ollin kanssa nuoret sukelsivat Kuopio-teemaan Kuopio-kuosiksi -työpajan myötä. Seija Lukkala puolestaan neuvoi, mitä pitää ottaa huomioon tuotetta suunniteltaessa. Muotoiluyrityksen tuotesuunnitteluprosessia nuorille oli esittelemässä 3D Talo Finlandin tuotemuotoilija Matti-Juhani Pekkanen. Kevään aikana nuoret tutkivat kierrätysmateriaalien mahdollisuuksia myös kanadalaisen taiteilijan Ezra Satok-Wolmanin työpajassa sekä paikallisen koruseppä Matti Mattssonin omakuva-työpajassa.

Kiertoon-hankkeessa vieraili muotoiluyritys Saana ja Olli

 

 

Kevään mittaista matkaa muotoilun maailmaan ja siitä syntynyttä teosta juhlittiin toukokuussa 2019 Kuopion pääkirjaston näyttelytiloissa. Asiakastyönä syntyi Kuopio-palikat; paikallisen puuverstaan ylijäämäpuusta valmistetut rakennuspalikat, jotka sopivat luovaan leikkimiseen kaiken ikäisille. Lopputuloksessa on nähtävissä nuorten huikea potentiaali, yhteistyön voima sekä tekemisen ja oivaltamisen ilo.

kiertoon-hanke

 

Kiertoon on Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n Muotoiluakatemian hanke. Hanketta suunnitteli, ohjasi ja koordinoi neljän muotoilijan tiimi: Maiju Pääkkönen, Maiju Tiitto, A-P Inkinen ja Nina Kaartinen. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Tukeva Säätiö sr:n ja Kuopion kaupungin markkinointiyksikkö. Rahoituksen hankkeelle antoivat Kuopion kaupunki, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Kuopion Rouvasväenyhdistys ry sekä Lions Club Kuopio Canth.

Lukumäärä:

- +

Lukumäärä: