FI | EN

Kuopion
Muotoiluakatemian
Säätiö

Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö on aloittanut toimintansa joulukuussa 2014. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää kulttuurin, erityisesti muotoilun, taiteen ja käsityön ammattimaista toimintaa, harrastusta, tuntemusta, arvostusta ja kehittämistä.

Vuonna 2017 Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö myönsi ensimmäisen kerran apurahoina 10 000 euroa pohjoissavolaisille muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden toimijoille liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen. Vuonna 2018 apurahoina jaettiin 20 000 euroa suomalaisille muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden toimijoille – niin ikään liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen. Vuonna 2019 Säätiön myöntämä apuraha oli ennätykselliset 50 000 euroa.

Tänä vuonna jakoon tulee 30 000 euroa apurahoina suomalaisille muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden toimijoille liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen. Apurahan hakuaika alkaa 1.9.2020 ja päättyy 30.9.2020.

Apurahan hakeminen

Hakuaika 1.9.–30.9.2020

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää:

  1. Kuvaus hakijasta tai työryhmästä työnäytteineen. Enintään kahden A4-sivun mittainen pdf-tiedosto. Tiedoston ulkopuolisia linkityksiä ei huomioida.

  2. Projektisuunnitelma ja -budjetti. Jos apuraha haetaan projektin osa-alueeseen, niin silti esitellään koko projekti. Enintään neljän A4-sivun mittainen pdf-tiedosto.

  3. Ansioluettelo pdf-muodossa. Jos hakija on työryhmä, niin työryhmän jäsenten ansioluettelot.

Hakemus lähetetään pdf-muodossa, sähköpostiliitteenä. Liitetiedostoja voi olla enintään kolme ja niiden yhteenlaskettu tiedostokoko voi olla enintään 5 Mt. Hakemus lähetetään Säätiön asiamiehelle osoitteeseen eija.tanninen-komulainen@designkuopio.fi. Sähköpostin aihekentässä tulee olla merkintä “Säätiön apurahahakemus”. Mikäli hakemus ja sen aineisto ei noudata pyydettyä muotoa, sitä ei käsitellä.

Apurahahakemuksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Hakemusten tiedoista muodostuu Kuopion Muotoiluakatemian Säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri, johon pätevät henkilötietolaissa määrätyt lainalaisuudet ja jota käsitellään Säätiön tietosuojaselosteen mukaisella tavalla.

Apurahan saajat julki marraskuussa

Määräaikaan mennessä ja pyydetyssä muodossa saapuneet hakemukset käy läpi neljän hengen asiantuntijatyöryhmä, joka esittelee apurahan saajaehdokkaat päätöksen tekevälle Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön hallitukselle. Etukäteen ei ole päätetty apurahan saajien määrää eikä 30 000 euron summan jakamisperustetta – päätökset tehdään hakemusten perusteella.

Apurahan saajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti viikolla 45.

Apurahojen jakotilaisuus on Kuopion Muotoiluakatemialla 13.11.2020 klo 10 osoitteessa Piispankatu 8.

Apurahahakemus

1. Kuvaus, pdf max 2 x A4

2. Projektisuunnitelma ja -budjetti, pdf max 4 x A4

3. CV, pdf

Mieluiten yksi pdf-tiedosto, enintään kolme.

Max 5 Mt yhteensä.

Sähköpostin aiheeksi "Säätiön apurahahakemus"

Sähköpostia 30.9.2020 mennessä:

eija.tanninen-komulainen@designkuopio.fi

Säätiön hallitus

Säätiön hallituksessa on viisi jäsentä ja kolme varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii hallitusammattilaine, puheenjohtaja Mika Sutinen ja varapuheenjohtajana museonjohtaja Merja Heiskanen. Jäseniä ovat toimialajohtaja Elina Pallonen-Eriksson, varatuomari Tuula Kemppainen ja hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Suvala. Hallituksen varajäseniä ovat yrittäjä Maija-Liisa Keinänen, aluejohtaja Elina Laitinen ja hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi

Lisätietoja:
Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön asiamies
Eija Tanninen-Komulainen
044 731 8000
eija.tanninen-komulainen (at) designkuopio.fi