FI | EN

Kuopion
Muotoiluakatemian
Säätiö

Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö on aloittanut toimintansa joulukuussa 2014. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää kulttuurin, erityisesti muotoilun, taiteen ja käsityön ammattimaista toimintaa, harrastusta, tuntemusta, arvostusta ja kehittämistä.

Vuonna 2017 Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö myönsi ensimmäisen kerran apurahoina 10 000 euroa pohjoissavolaisille muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden toimijoille liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen. Vuonna 2018 apurahoina jaettiin 20 000 euroa suomalaisille muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden toimijoille – niin ikään liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Tänä vuonna 2019 Säätiön myöntämä apuraha on ennätykselliset 50 000 euroa.

Apurahaa 2019

Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö myöntää 50 000 euroa apurahoina suomalaisille muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden toimijoille liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Apurahan hakuaika alkoi 9.9.2019 ja päättyi 21.10.2019.

Hakemukset lähetetään sähköpostilla Säätiön asiamiehelle: 
eija.tanninen-komulainen (at) designkuopio.fi, sähköpostin aihekenttään merkintä “Säätiön apurahahakemus”.

Hakemuksessa tulee olla vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta, projektisuunnitelma ja sen tukena kuva-aineistoa sekä CV. Aineisto lähetetään sähköisesti pdf-muodossa, tiedoston koon ollen enintään 5 Mt.

Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset käy läpi neljän hengen asiantuntijatyöryhmä, joka esittelee apurahan saajaehdokkaat päätöksen tekevälle Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön hallitukselle. Etukäteen ei ole päätetty apurahan saajien määrää eikä 50 000 euron summan jakamisperustetta – päätökset tehdään hakemusten perusteella.

Apurahahakemuksia käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Hakemusten tiedoista muodostuu Kuopion Muotoiluakatemian Säätiölle henkilötietoja sisältävä rekisteri, johon pätevät henkilötietolaissa määrätyt lainalaisuudet ja jota käsitellään Säätiön tietosuojaselosteen mukaisella tavalla.

Apurahan saajille ilmoitettiin henkilökohtaisesti viikolla 48.

Apurahojen jakotilaisuus on Kuopion Muotoiluakatemialla 13.12.2019 klo 11.

Lisätietoja: Eija Tanninen-Komulainen, Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön asiamies
044 731 8000, eija.tanninen-komulainen (at) designkuopio.fi

 

Säätiön hallitus

Hallituksen puheenjohtaja on hallitusammattilainen Mika Sutinen. Hallituksen jäseninä toimivat toimialajohtaja Elina Pallonen-Eriksson, museojohtaja Merja Heiskanen ja markkinointijohtaja Jukka-Pekka Suvala. Hallituksen varajäseniä ovat yrittäjä Maija-Liisa Keinänen, aluejohtaja Elina Laitinen ja hovioikeudenlaamanni Riitta-Liisa Rautsi.

 

Lisätietoja:
Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön asiamies Eija Tanninen-Komulainen
044 731 8000
eija.tanninen-komulainen (at) designkuopio.fi