FI | EN

Kuopion
Muotoiluakatemian
Säätiö

Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö on aloittanut toimintansa joulukuussa 2014. Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää kulttuurin, erityisesti muotoilun, taiteen ja käsityön ammattimaista toimintaa, harrastusta, tuntemusta, arvostusta ja kehittämistä.

Vuonna 2017 Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö myönsi ensimmäisen kerran apurahoina 10 000 euroa pohjoissavolaisille muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden toimijoille liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen. Vuonna 2018 apurahoina jaettiin 20 000 euroa suomalaisille muotoilun sekä käsi- ja taideteollisuuden toimijoille – niin ikään liiketoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen.

Säätiön hallitus

Hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtaja Mika Sutinen ja varapuheenjohtaja opetusneuvos Eija Vähälä. Hallituksen jäseninä toimivat toimialajohtaja Elina Pallonen-Eriksson, museojohtaja Merja Heiskanen ja markkinointijohtaja Jukka-Pekka Suvala. Hallituksen varajäseniä ovat yrittäjä Maija-Liisa Keinänen, aluejohtaja Elina Laitinen ja hovioikeudenneuvos Riitta-Liisa Rautsi.

 

Lisätietoja:
Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön asiamies Eija Tanninen-Komulainen
044 731 8000, eija.tanninen-komulainen@designkuopio.fi